Lewandowski Janusz

Zdjęcie

Urodził się 1 stycznia 1947 roku w Mennheim(Niemcy).

Należał do „Solidarności Walczącej”, w ramach działalności w niej, w latach 1983 – 1990, był zaangażowany w pracę Radia „Solidarności Walczącej” jako nadawca audycji. Od 5 maja do sierpnia 1982 roku, a następnie od 8 listopada 1982 roku do 2 lutego 1983 roku był internowany w jednostce wojskowej Nr 1431 w Rawiczu.