Lignarski Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 19 maja 1957 roku w Rzeszowie.

W 1982 roku ukończył studia na Zamiejscowym Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie-Zalesiu Akademii Rolniczej w Krakowie. Jesienią 1980 współzakładał Niezależne Zrzeszenie Studentów na ww. Wydziale Zamiejscowym AR (m.in. z Mirosławem Jaworskim, Robertem Kluzem, Bogusławem Gronko). Od października 1980 roku do grudnia 1981 roku był liderem tamtejszego NZS. Należał do Studenckiego Komitetu Obrony Osób Więzionych za Przekonania. Od marca 1981 roku był przedstawicielem AR w rzeszowskiej Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS. Współorganizował i drukował w Nieocenzurowanej Oficynie Studenckiej NOS. Współredagował pisma studenckich jak m.in.: „Biuletyn Informacyjny NZS AR” i „Biuletyn Informacyjny Osa”. Na przełomie listopada i grudnia 1981 roku współorganizował strajk studencki, był też przewodniczącym KS. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 16 grudnia 1981 roku został zatrzymany i był przesłuchiwany w związku z działalnością w NZS. W połowie grudnia 1981 roku drukował (m.in. z M. Jaworskim i Maciejem Szymańskim) i pełnił funkcję instruktora w zakresie technik druku, m.in. ulotek, plakatów i podziemnych biuletynów „Informacja Wojenna”, „Solidarność Trwa”. W listopadzie 1982 roku po rewizji został zatrzymany pod zarzutem drukowania nielegalnych wydawnictw, a następnie zwolniony z braku dowodów. W latach 1982 – 1988 był wielokrotnie przesłuchiwany. W latach 1982 – 1983 pracował jako laborant w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie. Od 1985 roku był zatrudniony w dziale administracji Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Trzebownisku. W latach 1984 – 1990 współpracował z rzeszowskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. W ramach tej współpracy wspierał jej strukturę poligraficzną. W latach 1984 – 1988 kolportował czasopisma podziemne: „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Solidarność Zwycięży”, „Z Dnia na Dzień”, W 1988 roku został zaprzysiężonym członkiem SW. Wiosną 1989 roku brał udział w reaktywowaniu struktur „S” w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej i został jej wiceprzewodniczącym, a następnie wszedł w skład KZ. W 2017 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
Od roku 1981 do 27 stycznia 1984 roku był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE o kryptonimie „Klon”.