Lipiec Alina

Zdjęcie

Była członkiem SW od 1987r. Z jej mieszkania przy ul. Rynkowej emitowane były audycje SW , była kolporterem i drukarzem pisma SW Gryf oraz innych kolportowanych wydawnictw przez organizację. Brała aktywny udział w organizowaniu manifestacji SW Szczecin.