Lis Zbigniew

Zdjęcie

Urodził się w 1942 roku w m. Świetlikowa Wola

Był czynnie zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” jako pracownik zakładów „Fadroma” we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz uczestniczył w nielegalnych spotkaniach. 14 maja 1982 roku został internowany. Do 26 lipca 1982 roku przebywał w Zakładzie Karnym w Nysie. W roku 1987 został ukarany przez Kolegium do spraw Wykroczeń za posiadanie podziemnych czasopism wydawanych przez „Solidarność Walczącą”. W roku 2019 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 218/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.