Lisowski Bogdan Kazimierz (Kalisz)

Zdjęcie

Urodził się 16 lipca 1944 roku w Kaliszu.

Był zatrudniony jako inżynier-elektryk w Kombinacie Budowlanym w Kaliszu. W 1980 roku został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z założycieli i członków Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności” Regionu Wielkopolska Południowa. Uczestniczył w redakcji, druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK”, „Magazynu Polski Walczącej”. 30 sierpnia 1982 roku został zatrzymany, a następnego dnia internowany. Przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie. Został zwolniony decyzją nr 75 z 11 grudnia 1982 roku. Po wyjściu na wolność włączył się aktywnie w działalność podziemną. Nadal kolportował nielegalne wydawnictwa i organizował konspiracyjne spotkania działaczy. W latach 1983 – 1984 nawiązał współpracę z Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz-Konin-Sieradz, a w 1985 roku z „Solidarnością Walczącą”. W 1986 roku wyemigrował z rodziną do Australii. W roku 2018 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 323/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.