Liszewski Eugeniusz (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 2 marca 1955 roku w Okrągłej Łące.

W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 17 grudnia 1981 roku, brał udział w strajku okupacyjnym w KGHM Zakłady Górnicze Rudna. Został zwolniony z pracy za działalność związkową. W latach 1982 – 1989 działał w następujących struktur konspiracyjnych: 1984 – 1989 „Solidarność Walcząca”; 1982 – 1983 członek podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KGHM Zakładów Górniczych „Rudna” w Polkowicach; 1984 – 1989 członek podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Robót Górniczych KGHM w Lubinie. Został aresztowany za działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Od marca do października 1983 roku był przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Został skazany przez Sąd Śląski Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W latach 1983 – 1989 kolportował wydawnictwa podziemnych, w tym m.in. „Solidarność Walcząca”, „Żądło Robola”, „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ Solidarność ZRG Lubin”, „NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Wolny Głos”. Od 1984 roku do stycznia 1989 roku w ramach TKZ NSZZ Solidarność ZRG KGHM Lubin i „Solidarności Walczącej” w Lubinie był odpowiedzialny za akcje bieżące, akcje ulotkowe, demonstracje, malowanie antyreżimowych haseł na murach. W maju 1988 roku współorganizował strajk w Zakładzie Robót Górniczych KGHM Lubin. W sierpniu tego samego roku współorganizował strajk w KGHM Lubin. W 1988 roku wchodził w skład Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Górniczych KGHM Lubin. Był represjonowany za działalność w podziemiu niepodległościowym. Eugeniusz Liszewski został odznaczony Odznaką Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.