Lubańska Lucyna

Zdjęcie

Urodziła się 2 września 1952 w Białej Podlaskiej.

Magister historii, ukończyła również studia z zakresu historii sztuki. W maju 1977 roku brała udział w Czarnym Marszu w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa. Współpracowała ze Studenckim Komitetem Solidarności, zajmując się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych i ulotek. Od 1978 roku była zaangażowana w Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. W 1979 roku została zatrzymana w związku z podpisaniem petycji ws. uwolnienia Kazimierza Świtonia. W 1980 roku rozpoczęła pracę w Pracowniach Sztuk Plastycznych w Krakowie. Organizowała komisje rzeczoznawcze. Jesienią 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność” gdzie została wyznaczona do pełnienia funkcji łącznika w czasie strajku. W latach 1981 – 1982 pozostawała bez zatrudnienia. W latach 1982 – 1996 pracowała jako kierownik Klubu Kultury Śródpole w Nowej Hucie. Lucyna Lubańska współpracowała z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników, z redakcją podziemnego biuletynu „Solidarność Rolników” (m.in. Józef Teliga, Józef Baran, Wieńczysław Nowacki), z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” oraz z krakowskim oddziałem „Solidarności Walczącej” (Marian Stachniuk, Piotr Hlebowicz). Prowadziła również działalność konspiracyjną na terenie Białej Podlaskiej, gdzie redagowała gazetę podziemną „Solidarny Podlasiak”. Zajmowała się także kolportażem wydawnictw podziemnych. Udzielała pomocy ukrywającym się, udostępniała mieszkania na tzw. skrzynkę kontaktową. Była trzykrotnie zatrzymana. W 1989 uczestniczyła w kampanii wyborczej KO „S”, współorganizowała informacyjny punkt wyborczy przy ul. Siennej w Krakowie. Współzakładała reaktywowaną „Solidarność” w Ośrodku Kultury Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie. 1990 – 1996 członek Zarządu Komisji Wydziałowej „S” w Ośrodka Kultury KM. Po roku 1990 zawodowo związana z kulturą. Lucyna Lubańska została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.