Łucyk Krzysztof Jan (Bytom)

Zdjęcie

ur. w 1948 roku w m. Bytom

Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Krzysztof Łucyk w latach 1978-89 należał do grupy KSS KOR działającej na terenie b. województwa katowickiego, następnie wstąpił do NSZZ „Solidarność”.W latach 80-tych był łącznikiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, przewoził z Warszawy pismo „Niepodległość”, w swoim mieszkaniu drukował biuletyny „Solidarności Walczącej” i RKK NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.Od 1988 r. był redaktorem naczelnym pisma „Punkt”, współpracował z Wydziałem Wschodnim „Solidarności Walczącej”, prowadził szkolenia drukarskie dla członków organizacji niepodległościowych z ówczesnego ZSRS.W swoim mieszkaniu ukrywał poszukiwaną listem gończym opozycjonistkę Panią Jadwigę Chmielowską.

Biogram opracowano na podstawie:

  • oświadczeń świadków