Łuczak Jarosław

Zdjęcie

Urodził się 15 czerwca 1957 roku we Wrocławiu.

Działalność opozycyjną rozpoczął we wrześniu 1980 roku, kiedy to został członkiem-założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 13 grudnia 1981 roku prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych. W okresie od lutego do czerwca 1982 roku, we Wrocławiu, był zaangażowany w drukowanie podziemnych czasopism – w tym m.in. „Z Dnia na Dzień” – biuletynów, i antykomunistycznych ulotek RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Od czerwca 1982 roku do jesieni 1986 roku drukował czasopismo „Solidarności Walczącej”, „Biuletyn Dolnośląski”, książki podziemne oraz druki ulotne. Od jesieni 1982 roku był zaprzysiężonym członkiem wrocławskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Należał do grupy drukarzy, w skład której wchodzili także Marek Berdowski, Barbara Sarapuk i Zbigniew Woźniak. Bezpośrednimi przełożonymi Jarosława Łuczaka były Zofia Maciejewska, Ewa Grzegorzewska, Hanna Łukowska-Karniej. W 2012 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2016 roku Krzyż Solidarności Walczącej.