Łudź Stefan

Zdjęcie

ur. 1918 w miejsc. Nadwórna (Stanisławów), zm. 31.08.2001 w Rzeszowie.

Więzień łagrów sowieckich a następnie żołnierz I Dywizji im. T. Kościuszki. Odznaczony m.in. medalem za zdobycie Berlina.
Aktywny współpracownik Solidarności Walczącej w latach 1987do1989. Końcem 1987 członek Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka i bliski współpracownik przewodniczącego Ligi Jana Kosteckiego. Organizował mały kolportaż bibuły w środowisku kombatantów wojennych i Sybiraków.
Uczestnik patriotycznych mszy św. za Ojczyznę w kościele farnym.

Janusz Szkutnik