Maciąg Adam

Zdjęcie

Urodził się24 lutego 1950 roku w Brzegu.

We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Namysłowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w akcjach pomocy rodzinom osób represjonowanych, organizował także kolportaż podziemnej prasy w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Namysłowie. W swoim miejscu pracy kolportował m. in.: „Biuletyn Dolnośląski”, pismo „Hydralek”, „Z Dnia na Dzień”, „Nad Stobrawą”, „Solidarność Opolską” oraz „Solidarność Walczącą”. Na przełomie 1988/1989 roku współorganizował Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” w Namysłowie. W 1989 roku współorganizował tamtejszy Komitet Obywatelski „Solidarność”. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 541/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.