Maciąg Rafał

Zdjęcie

Urodził się 4 lutego 1972 roku.

Był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Kolportował wydawnictwa podziemne, brał udział w antyreżimowych manifestacjach, wykonywał również zadania kurierskie na linii Wrocław – Namysłów. W latach 1988 – 1989 należał do Niezależnego Ruchu Uczniowskiego w Oleśnicy, w ramach którego kolportował młodzieżowe pisma niezależne, drukowane we Wrocławiu takie jak: „Ponuraczek” czy „BOSS”. Od 1988 roku utrzymywał kontakt z zarządem zakładowej Solidarności DZPS „Odra” w Oleśnicy, dostarczając prasę podziemną z Wrocławia, w tym głównie „Solidarność Walczącą”. W lipcu 1988 roku został członkiem „Solidarności Walczącej”. Uczestniczył także działaniach oleśnickiej „Solidarności”.