Majewski Grzegorz Jan

Zdjęcie

Urodził się2 maja 1967 roku we Wrocławiu.

Jako uczeń szkoły zawodowej, był zaangażowany w druk i kolportaż ulotek i plakatów. Uczestniczył również w akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach. W latach 1985 – 1990 kolportował podziemne czasopisma: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Serwis Informacyjny WiP”, „Hydralek” i „Region”. Od 1985 roku współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Włączył się w tworzenie i działalność rozgłośni radiowej „Radio SW”, a w roku 1986 uczestniczył w akcjach Ruchu „Wolność i Pokój” oraz był jednym z inicjatorów reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1987 – 1988 był pomysłodawcą i uczestnikiem akcji „Pomarańczowej Alternatywy” organizowanych na terenie Wrocławia. Za udział w nielegalnych manifestacjach, przechowywanie podziemnych wydawnictw oraz rozpowszechnianie nielegalnych ulotek oraz transparentów był zatrzymywany i karany grzywnami.