Majka Robert

Zdjęcie

Urodził się ur. 27 czerwca 1962 roku w Przemyślu.

17 września 1981 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pomona” w Przemyślu. Za bojkot pochodu pierwszomajowego został zwolniony z pracy. W lutym 1983 roku za odmowę przystapienia do OPZZ i za noszenie znaczka „Solidarności” zwolniony z kolejnego zakładu pracy tj. WP „Sonwil”. W 1987 roku był bezskutecznie zmuszany do współpracy przez SB. W lipcu 1988 roku, za ostentacyjną krytykę władz zwolniony z pracy w MPK. Z Zakładów Płyt Pilśniowych zwolniony po kilku miesiącach za pikietę w obronie Vaclava Havla i innych więźniów politycznych. W grudniu 1988 roku Robert Majka brał czynny udział w proteście głodowym w Warszawie na rzecz uwolnienia Vaclava Havla. W maju tego samego roku, w czasie strajków, uczestniczył w manifestacji pierwszomajowej w Nowej Hucie. 29 września 1988 roku, podczas procesu Józefa Piniora z Polskiej Partii Socjalistycznej – Rewolucja Demokratyczna, protestował przeciwko osądzaniu ludzi za poglądy. Był kilkakrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń. Od 1988 roku był członkiem PPS RD i „Solidarności Walczącej”. W latach 1990 – 1997 działał w Partii Wolności. Od 1990 do 1997 był dziennikarzem „Solidarności Walczącej”, a w latach 1994 – 2007 redaktorem kwartalnika „Wolna Polska”. W latach 1995 – 2015 był specjalistą w Urzędzie Miasta Przemyśla. Od 2015 do 2017 pracownikiem administracyjnym w Straży Miejskiej tamże. W okresie lat 2002 – 2006 był radnym Rady Miejskiej w Przemyślu (Klub Ligi Polskich Rodzin/niezależny). W latach 2015 – 2018 był członkiem Trybunału Stanu, a od 2018 do 2019, posłem RP z listy Kukiz ’15/niezrzeszony/Konfederacja. Od 2019 jest niezależnym pisarzem, politologiem i zajmuje się analizami politycznymi.