Malcherek Marian Stefan

Zdjęcie

Urodził się 3 sierpnia 1934 roku w Przedmieściu.

W 1952 roku, w Gdańsku, założył konspiracyjną organizację młodzieżową pod nazwą „Tajna Organizacja Patyków”. Z tego powodu w maju tego samego roki został aresztowany i 17 lutego 1953 roku skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę 7 lat pozbawienia wolności. Od 1978 roku współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku na terenie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Hodowli i Nasiennictwa. Od września 1980 roku był Solidarności, a później przewodniczącym Komisji Zakładowej. W 1981 współzałożyciel Szczecińskiego Klubu Katolików.
Po 13 XII 1981 udzielał pomocy materialnej internowanym, więzionym i ich rodzinom. 1982 – 1989 współpracownik SW (ze Stanisławem Januszem), a także uczestnik zbiórek pieniężnych, kolporter podziemnych pism, m.in. „Jedności Podziemnej” i „Gryfa”.
W 1989 był członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Pomorza Zachodniego, kolporter ulotek wyborczych. Od 1989 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (od 1990 sekretarz Zarządu Oddziału Pomorze Zachodnie, od 2001 prezes). 1989–2010 w ZChN. Członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Od 1993 na emeryturze.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).
11 IV 1980 – 18 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Brygada.