Malec Edward

Zdjęcie

Urodził się w 1952 roku w m. Falków.

W latach 1981 – 1984 pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1982 roku był zaprzysiężonym członkiem–założycielem katowickiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Do 1985 roku należał do kierownictwa OK SW razem ze Sławomirem Bugajskim i Barbarą Kowalczyk. Do lutego 1984 roku był szefem kolportażu w Katowicach i w Krakowie. Współpracował m.in. z pracownikami Instytutu Matematyki Uniwerytetu Śląskiego. Edward Malec założył i współredagował „Biuletyn Konspiracyjnego Komitetu Oporu Uniwersytetu Śląskiego”. Współredagował również i drukował lokalne wydawnictwa SW takie jak: „Wolni i Solidarni” (WiS) oraz „Podziemny Informator Katowicki” (PiK).
W lutym 1984 roku, na skutek donosów, stracił pracę na Uniwersytecie Śląskim. Od tego czasu ograniczał się do kolportażu wydawnictw SW w Krakowie. Brał udział w działaniach mających na celu obronę pracowników naukowych, pozbawionych możliwości pracy naukowej z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną.
W roku 2014 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 304/2014 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.