Marcinkowska Dorota obecnie Dejneka

Zdjęcie

Urodziła się w 1964 roku we Wrocławiu.

Działała pod pseudonimiem „Danusia”. W 1985 roku została zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W latach 1985 – 1987 prowadziła w swoim mieszkaniu przy ul. Ulanowskiego we Wrocławiu, największy ówcześnie punkt kolportażu „Solidarności Walczącej”, do którego dostarczano m.in. drukowane w drukarni offsetowej czasopisma „Solidarność Walcząca” oraz „Biuletyn Dolnośląski”. Wydawnictwa te były następnie transportowane do kilkunastu lokali na terenie Wrocławia, a stamtąd kolportowane w różne części całego kraju. Dorota Marcinkowska została aresztowana w kwietniu 1987 roku. W trakcie przesłuchań nie zdradziła żadnych interesujących informacji funkcjonariuszom, którzy ją przesłuchiwali. Po wypuszczeniu z aresztu była w nękana i inwigilowana przez SB. Jesienią 1987 roku Kolegium ds. Wykroczeń Dzielnicy Wrocław-Krzyki ukarało ją grzywną w wysokości 50000 złotych za podejmowanie działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego. Dorota Marcinkowska była rozpracowywana operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach operacji o kryptonimach „Sowa” i „Koło”.