Mazurek Janusz Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 25 października 1943 w Niemienicach

W 1966 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1968 roku wstąpił do PZPR. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych odbył aplikację sądową, a następnie pracował w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. W roku 1970 związał się zawodowo z UMCS, będąc zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Pozostawał w odosobnieniu od 4 maja do 15 października 1982 roku. Na początku 1983 roku dołączył do lubelskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W 2011 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2021 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.