Michalczyk Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 19 grudnia 1951 w Gliwicach.

W latach 1980 – 1981 był członkiem Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Bazie Sprzętu i Transportu Kombinatu Famont w Gliwicach. W 1982 roku wszedł w skład podziemnej struktury „Drugi Garnitur Gliwickiej Delegatury NSZZ Solidarność”. W ramach działalności w tej organizacji zajmował się informacją i kolportażem. Drukował i kolportował gliwicki biuletyn informacyjny pt. „Manifestacje Gliwicka”. Współzakładał pierwszą gliwicką podziemną drukarnię sitodrukową o nazwie „Bratniak”. Uczestniczył w wielu akcjach podziemia m.in. w w Radio „Solidarność” i akcji dotyczącej remizy tramwajowej w Gliwicach. 5 listopada 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborze. 9 grudnia 1982 roku został zwolniony. 3 czerwca 1983 roku, po uzgodnieniu z członkami delegatury Gliwickiej RKW, wraz z rodziną wyemigrował do Berlina Zachodniego. Tam wstąpił do organizacji „Wolność, Demokracja, Solidarność”. W 1986 roku współorganizował pierwsze w Berlinie obchody rocznicy powstania Konstytucji 3 Maja. Był członkiem i przedstawicielem na Niemcy Londyńskiej „Solidarity with Solidarity”. Należał do „Towarzystwa
Solidarność” i wydawnictwa „Pogląd”, którego redaktorem naczelnym był Edward Klimczak. Organizował pomoc materialną i polityczną dla polskiego podziemia. Był również członkiem i przedstawicielem zagranicznym „Polskiej Partii Niepodległościowej”, katowickiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Współpracował z Niną Karsov przy gromadzeniu i przerzucaniu do ZSRR książek, prasy, materiałów poligraficznych i szkoleniowych. W 1987 roku został Prezesem Zarządu V Okręgu Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech. 18 maja 1987 roku uczestniczył w międzynarodowej akcji „Apel Katyński”. Kazmierz Michalczyk był sygnatariuszem telegramu do Michaiła Gorbaczowa dotyczącego ujawnienia prawdy o Katyniu. W 1989 roku zorganizował
spotkanie Ministrów Rządu RP na Uchodźstwie i czynnie wspierał Skarb Narodowy. Nadal mieszka w Berlinie. Po 1990 roku został m.in. redaktorem naczelnym internetowego forum „Solidarności Walczącej”. W 2006 roku Kazimierz Michalczyk został odznaczony Krzyżem Semper Fidelis, w 2009 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, w 2015 roku Krzyżem „Solidarności Walczącej”, w 2017 roku Krzyżem Wolności i Solidarności. 29 czerwca 2017 roku uzyskał status „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”, przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Był rozpracowywany przez SB Katowice w SOR o kryptonimie „Balon”, przez Wydz. XI Dep. I MSW w Sprawie Obiektowej „Fedora” i przez NRD-owską Stasi w Rozpracowaniu o kryptonimie „Sycylia”. Wschodnioniemiecka Stasi prowadziła rozpracowanie „Sycylia” wspólnie z Polskim Biurem Studiów MSW w SOR „Mafia”, które zostało zniszczone.