Mielewczyk Zbigniew

Zdjęcie

Urodził się w 1961 r. w Gdyni

Był członkiem „Solidarności Walczącej” oraz jednym z 24 sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, podpisanej na Uniwersytecie Gdańskim w sierpniu 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 20 grudnia 1981 roku, został aresztowany w sprawie Ewy Kubasiewicz. W trakcie przesłuchań podpisał dokument o współpracy z SB, o czym natychmiast poinformował kolegów, w tym kilka osób z późniejszego kierownictwa „Solidarności Walczącej”. Był jednym ze współorganizatorów trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Przez cały okres lat osiemdziesiątych był najbliższym współpracownikiem Marka Czachora. Brał udział w akcjach tzw. małego sabotażu. Drukował wydawnictwa SW, był odpowiedzialny za skład komputerowy, był też jednym z redaktorów „Biuletynu SW Trójmiasto”. W 1987 roku odmówił służby wojskowej na znak solidarności z aresztowanym Markiem Czachorem. W latach 1988 – 1989 był jednym z głównych organizatorów akcji SW „Żołnierz Solidarny”, której celem było docieranie z niezależną informacją do zawodowych żołnierzy LWP. Zbigniew Mielewczyk redagował, składał i organizował druk czasopisma „Żołnierz Solidarny”, współtworzył również bazę danych adresów kadry LWP.