Mieszała Roman (Jelenia Góra)

Zdjęcie

Urodził się 20 stycznia 1940 roku w Osieku.

W 1957 roku ukończył ZSZ w Wieruszowie. W latach 1957 – 1960 był zatrudniony przy zabezpieczaniu KWK w Katowicach, Sosnowcu i Będzinie. W latach 1960 – 1962, odbywał zasadniczą służbę wojskową. W latach 1962 – 1965 pracował jako zaopatrzeniowiec w Zakładach Aparatury Ochrony Roślin we Wrocławiu. W latach 1965 -1983 był aparatowym w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza w Jeleniej Górze. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, został wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej w Zakładzie B i wszedł w skład KZ. Od stycznia do lutego 1981 roku brał udział (straż porządkowa) w strajku w klubie „Gencjana” w Jeleniej Górze. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13 – 14 grudnia 1981 roku, współorganizował strajk w Celwiskozie. W latach 1982 – 1989 wchodził w skład TKZ: zbierał składki na działalność podziemną i pomoc dla internowanych, represjonowanych i ich rodzin (m.in. w 1982 dla rodziny Piesiaków, w V 1988 dla strajkujących w Krakowie-Nowej Hucie). W latach 1982 – 1983 należał do Komitetu Pomocy Internowanym przy kościele św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej Górze. W latach 1982 – 1989 był współorganizatorem mszy za Ojczyznę tamże. W latach 1983 – 1989 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. W latach 1982 – 1989 kolportował podziemne czasopisma, m.in. „Odroczenie”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Gencjana”, „Celwiskoziak”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…” oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych w Jeleniej Górze, Kowarach i Piechowicach. W 1983 roku był hospitalizowany, w latach 1983 – 1984 przebywał na rencie. W latach 1984 – 1998 ponownie pracował jako aparatowy w Celwiskozie/Zakładzie Chemicznym Jelchem SA. W latach 1983 – 1989 należał do jeleniogórskiego oddziału SW. W 1984 roku współzakładał (z Edwardem Woskowiczem) podziemne pismo „Celwiskoziak”. Do 1985 roku współorganizował jego redakcję i był współwydawcą. W latach 1982 – 1986 był wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 27 listopada 1986 roku został ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W latach 1988 – 1989 został współzałożycielem i członkiem Komitetu Organizacyjnego, w latach 1989 – 1991 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ. W 2017 roku Roman Mieszała został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Do 12 października 1988 roku był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE o kryptonimie „Kruk”.