Miotke Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 31 lipca 1951 roku w Gdyni.

W 1980 roku był pracownikiem Działu Wynalazczości w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W sierpniu tego samego roku uczestniczył w strajku na terenie zakładu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do podziemnych struktur „Solidarności”, brał udział w niezależnych obchodach i manifestacjach patriotycznych. Kolportował podziemne wydawnictwa takie jak: „Poza układem”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”. Wydawnictwa te odnaleziono w trakcie przeszukań, które odbyły się w jego miejscu pracy i w miejscu zamieszkania. W ww. sprawie Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdyni 28 kwietnia 1988 roku ukarało Jerzego Miotke grzywną wysokości 50000 złotych. W latach 1986 – 1990 Jerzy Miotke był objety zakazem wyjazdów za granicę. W roku 2015 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 538/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.