Mittek Stanisław Maria

Zdjęcie

Urodził się 8 października 1951 roku we Wrocławiu.

W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W 1969 roku pracował jako zaopatrzeniowiec w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznychwe we Wrocławiu. W 1970 roku był zatrudniony jako maszynista pomp we wrocławskim Miejskim Przedsiębiorstwie Wodnym i Kanalizacyjnym. W latach 1974 – 1976 pracował w Pogotowiu Ratunkowym i ZOZ dla Wrocławia-Fabryczna. W latach 1976 – 1983 wykonywał prace dorywcze. W latach 1980 – 1981 był związany ze środowiskiem niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski” (m.in. z Kornelem Morawieckim) m.in. konserwował sprzęt poligraficzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od grudnia 1981 roku do czerwca 1982 roku, współpracował z poligrafią RKS Dolny Śląsk (z K. Morawieckim). W styczniu 1982 roku współorganizował akcję przewiezienia (m.in. z Jerzym Pietraszką i Jarosławem Twardowskim) powielacza z Olsztyna do Wrocławia. Od czerwca 1982 roku do roku 1990 należał do „Solidarności Walczącej” (współpracował z Leszkiem Piotrem Jabłońskim, Małgorzatą Ostaszkiewicz, Stanisławą Ewą Pielachą i Jerzym Pietraszką). Był uczestnikiem niektórych spotkań kierownictwa SW. Od grudnia 1981 roku do 1987 roku współpracował z grupą drukarzy skupioną wokół Bogdana Makarskiego, pełnił funkcję jej łącznika między RKS a SW. Również od grudnia 1981 roku do 1987 roku był producentem i konserwatorem sprzętu drukarskiego oraz drukarzem podziemnych pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, ulotek i broszur SW oraz w latach 1983 – 1984 pisma „Niteczka”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Replika” i w 1983 roku zgorzeleckiej „Famy”. Od grudnia 1981 roku do 1987 roku organizował sieć kolportażu we Wrocławiu oraz w Lublinie (Maria Kultys). W latach 1982 – 1987 organizował materiały poligraficzne (m.in. od Marka Pilśniakowskiego z Legnicy). Organizował także szkolenia z zakresu druku i był jego instruktorem. Od stycznia do czerwca 1982 roku współorganizował Oddziału RKS Dolny Śląsk w Zgorzelcu. Współorganizował tam kolportaż, a od kwietnia 1982 roku, także był organizatorem i instruktorem szkolenia drukarskiego (wyszkolił m.in. Ryszarda Serwę). Efektem tego był druk okolicznościowego satyrycznego pisma „Jajco” Od czerwca 1982 roku do 1987 roku współpracował z tamtejszym oddziałem SW. W latach 1984 – 1986 wraz z Jerzym Pietraszką i Józefem Swastkiem organizował Grupę SW Izery. W latach 1982 – 1988, był współpracownikiem kontrwywiadu SW. W latach 1982 – 1983 współzakładał, redagował i przepisywał na matryce teksty zgorzeleckiego podziemnego pisma „Fama”. W latach 1982 – 1983 był współtwórcą Radia SW, projektantem i wytwórcą nadajników. W mieszkaniu Stanisława Marii Mittka nagrywano pierwsze audycje tego radia. Brał udział w akcji emisji Radia SW we Wrocławiu oraz pozyskiwania komponentów elektronicznych do nadajników (m.in. od Marka Gajdy z Lubina). W latach 1983 – 1984 współpracował z redakcją podziemnego pisma „Niteczka”. W 1983 roku pracował jako dekarz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Maniowie Wielkim. W latach 1984 – 1986 pisał (ps. St. Żmijewski) do podziemnego pisma „Myśli”. W latach 1984 – 1990 był zatrudniony w Zakładzie Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu. Po 1990 prowadził działalność gospodarczą. W 2007 roku przyłączył się do Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. W 2017 roku przeszedł na emeryturę.