Mocek Ryszard (Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się 22 stycznia 1954 roku w Wałbrzychu.

W 1971 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Wałbrzychu. W latach 1972 – 1973 pracował jako spawacz w Przedsiębiorstwie Urządzeń Górniczych w Wałbrzychu. W latach 1973 – 1979 był zatrudniony jako elektromonter, spawacz i górnik w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Przemysłu Górniczego Elkop Chorzów Oddział w Wałbrzychu. W latach 1979 – 2004 pracował jako górnik w wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez”. W dniach 27 – 31 sierpnia 1980 roku brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy. We wrześniu 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W latach 1980 -1981 należał do KZ. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 16 grudnia 1981 roku, był współorganizatorem strajku w zakładzie pracy. Od grudnia 1981 roku do roku 1983 organizował i nieformalnie szefował pierwszej podziemnej strukturze w Wałbrzychu. W latach 1981–1989 uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowych i w akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach. W 1982 roku był współorganizatorem antyreżimowych manifestacji w Wałbrzychu. Od grudnia 1981 roku do roku 1983 wchodził w skład Komitetu Pomocy Internowanym/Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu. W latach 1981 – 1989 zakładał i koordynował działalność dwóch największych drukarni podziemnych w Wałbrzychau, wydającej podziemne pisma takie jak: „Informator Górniczy” i „Informator Wałbrzyski” oraz przedruki „Niezależnego Słowa” i „Z Dnia na Dzień”. W latach 1982 – 1983 był założycielem, redaktorem, autorem i organizatorem druku „Informatora Górniczego”, a w roku 1983 „Informatora Wałbrzyskiego”. W latach 1982 – 1985 organizował w Wałbrzychu sieć kolportażu podziemnych pism w tym m.in. tytułów takich jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Niezależne Słowo”, paryska „Kultura” oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu oraz NOW-ej. Kolportował ulotki, znaczki poczt podziemnych, kalendarze, banknoty i inne tego typu materiały. W latach 1982 – 1989 należał do KIK w Wałbrzychu. Od lutego 1983 roku do roku 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tajnej/Tymczasowej Komisji Oddziału „S” Województwa Wałbrzyskiego. W grudniu 1982 roku i październiku 1984 roku Ryszard Mocek został pobity. 21 grudnia 1983 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. Zwolniono go 20 stycznia 1984 roku i objęto dozorem milicyjnym. 6 kwietnia tego samego roku ponownie go aresztowany i osadzono w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. 29 maja 1984 roku zwolniono ze względu na sytuację rodzinną. 6 sierpnia 1984 roku postępowanie wobe niego umorzono na mocy amnestii. W latach 1984 – 1988 należał do Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu. W latach 1988 – 1989 do Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy wałbrzyskiej parafii św. Jerzego. Od marca do czerwca 1989 roku wchodził w skład KO przy Mieczysławie Tarnowskim/KO w Wałbrzychu. W kwietniu 1989 roku został przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego w KWK „Thorez”. W latach 1989 – 2000 członek KZ. Obecnie na emeryturze. W 1998 roku roku Ryszrad Mocek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2016 Krzyżem Wolności i Solidarności. Do 13 października 1986 roku był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR.