Moczulski Wiesław

Zdjęcie

Urodził się w 1952 roku w m. Głogów

Był zatrudniony jako inżynier – mechanik w Ośrodku Badawczo Rozwojowym przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”. Od 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Mielec”. Pełnił funkcję członka Komisji Informacji i Propagandy NSZZ „Solidarność”, współorganizował strajki i akcje protestacyjne w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 grudnia 1981 roku do 7 lipca 1982 roku był internowany. Osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po opuszczeniu ośrodka internowania został zwolniony z pracy w OBR. W 1982 roku włączył się w działalność podziemnych struktur mieleckiej „Solidarności”, a od 1984 roku współpracował z konspiracyjnymi strukturami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W ramach działalności opozycyjnej drukował i kolportował wydawnictwa podziemne, także te związane z Solidarnością Walczącą. Od 1988 roku brał udział w reaktywowaniu NSZZ „Solidarność” w Mielcu. Przez cały okres swej podziemnej działalności był kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 385/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.