Morawiecka Anna

Zdjęcie

Urodziła się 12 listopada 1960 roku we Wrocławiu.

W 1980 roku ukończyła XII LO we Wrocławiu. W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W październiku 1980 roku rozpoczęła współpracę z MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk, a od lutego do grudnia 1981 roku była jego pracownikiem. W lutym 1981 roku została redaktorem niezależnego pism „Serwis Informacyjny «Solidarność»”. Od sierpnia do grudnia 1981 roku redagowała „Z Dnia na Dzień”. Po wprowadzeniu stanu wojennego weszła w skład redakcji podziemnego czasopisma „Z Dnia na Dzień” i należała do niej do czerwca 1982 roku. Od czerwca 1982 roku do roku 1983 należała do redakcji pisma „Solidarność Walcząca”. Również od czerwca 1982 roku do roku 1990 była zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W latach 1983 – 1984 pracowała jako wychowawczyni w Domu Dzieci Upośledzonych we Wrocławiu. W latach 1984 – 1989 była zatrudniona jako pracownik biurowy we wrocławskim Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm. Od połowy 1988 roku do 1989 roku pełniła funkcję rzecznika Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności” Dolny Śląsk. W latach 1982 – 1989 była wielokrotnie przesłuchiwana, a w 1985 roku porwana przez SB, wywieziona poza miasto i wypuszczona pod domem po próbie zastraszenia. Od grudnia 1988 roku do 1990 roku wchodziła w skład redakcji Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej, była także autorką w podziemnym piśmie „Serwis Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej”. Po roku 1990 zawodowo związana z głównie mediami. W 2007 roku Anna Morawiecka została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 roku Krzyżem Wolności i Solidarności oraz tytułem Zasłużona dla NSZZ „Solidarność”. Była rozpracowywana w ramach SOR o kryptonimie „Kalina”.