Morawiecka Władysława

Zdjęcie

Urodziła się w 1928 r. w m. Borysław /k. Lwowa

Była zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. Założyła struktury związkowe „Solidarności” w szkole podstawowej nr XIV we Wrocławiu przed wprowadzeniem stanu wojennego. Po 13 grudnia 1981 roku, pisała artykuły i redagowała wiele podziemnych czasopism m.in. „Vademecum”, „Jednością Silni”, „Solidarność Nauczycielska”. Przygotowywała maszynopisy do wielu wydawnictw, była także zaangażowana w kolportaż. Mieszkanie Władysławy Morawieckiej było punktem konspiracyjnym dla osób przejeżdżających z poza Wrocławia. Ukrywał się w nim szef Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników płk. Józef Teliga.