Możejko Stanisław

Zdjęcie

Urodził się 13 kwietnia 1954 roku w Szczecinie, zm. 12 kwietnia 2017 roku w Świnoujściu.

Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie i Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej. We wrześniu 1980 roku wstąpił NSZZ „Solidarność” i zaangażował się w organizowanie samorządu pracowniczego na podstawie założeń Sieci. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 roku, był współorganizatorem Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Od 30 sierpnia do 8 grudnia 1982 roku był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie. Od 11 listopada 1983 roku do 21 stycznia 1984 roku był tymczasowo aresztowany i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Szczecinie, w związku z działalnością w zdelegalizowanej „Solidarności”. W latach 1982 – 1989 był współorganizatorem podziemnej poligrafii i kolportażu prasy podziemnej na terenie Świnoujścia. W latach 1983 – 1989 współtworzył i szefował miejskiej strukturze podziemnej „Solidarności” w Świnoujściu. Współpracował również z „Solidarnością Walczącą” m.in. kolportując jej prasę. W marcu 1983 roku został zwolniony z pracy za wręczanie kobietom z okazji Dnia Kobiet kart z życzeniami sygnowanych przez „Solidarność”. W latach 1983 – 1987 był pracownikiem Żeglugi na Odrze w Świnoujściu. Od jesieni 1984 roku wchodził w skład Rady Koordynacyjnej „Solidarności” Regionu Pomorze Zachodnie. W listopadzie 1986 roku zorganizował Komitet Założycielski „Solidarności” w Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. W latach 1987 – 1988 był pełnomocnikiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
W 1989 roku pełnił funkcję pełnomocnika Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego ds. reaktywowania „S”. Był także organizatorem i przewodniczącym Podregionu Świnoujście. Po roku 1990 był m.in. Prezydentem Miasta Świnoujścia. W 2006 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W okresie od 26 XI 1981 do 18 I 1990 rozpracowywany przez gr. V KM MO/MUSW w Świnoujściu w ramach SOS/SOR krypt. Kadłub/Elektryk.