Mroczek Anna

Zdjęcie

Urodziła się 13 maja 1964 roku w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 1983 – 1989 ściśle współpracowała ze strukturami Ogólnokrajowego Komitetu Oporu Rolników (Józef Teliga, Józef Baran, Jolanta Kurnik), Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” oraz krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej” (Marian Stachniuk, Piotr Hlebowicz). Udostępniała lokal mieszkalny do celów konspiracyjnych i współprowadziła z przyszłym mężem, Józefem Mroczkiem, drukarnię wydawnictw podziemnych. Drukowała, składała i kolportowała m. in. „Kurierka B”, „Paragraf”, wydawnictwa książkowe, biuletyny i ulotki okolicznościowe. Organizowała pomoc materialną i mieszkaniową dla działaczy opozycji. Współpracowała z księdzem Adolfem Chojnackim proboszczem parafii Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie. W latach 1987 – 1994 prowadziła działalność gospodarczą. Nagrodzona W 2010 roku otrzymała Medal „Niezłomnym w słowie”.