Myśliwiec Wiesław

Zdjęcie

Urodził się 1963 roku w Rzeszowie, zm. w 2017 roku na Cyprze.

Od 1982 roku działał w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Rzeszowskiej, a także w „Solidarności Walczącej”. Organizował punkty kolportażowe oraz osobiście kolportował i drukował prasę podziemną. 16 września 1985 roku został aresztowany przez Wydział Śledczy SB WUSW w Rzeszowie i 18 września tego samego roku, wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. 23 października 1985 roku, Sąd Wojewódzki w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. Na podstawie uchwały Rady Państwa z 26 lutego 1986 roku, po zastosowaniu wobec Wiesława Myśliwca prawa łaski, karę zawieszono na 3 lata, a 6 marca 1986 roku został on zwolniony z więzienia. Wiesław Myśliwiec został też relegowany z uczelni i przywrócony na studia dopiero we wrześniu 1986 roku. Po wyjściu na wolność nadal działał w „Solidarności Walczącej”, kolportował prasę i niezależne wydawnictwa podziemne, również we współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną miał zakaz wyjazdu do wszystkich krajów świata w latach 1985 – 1989. Od lutego 1989 roku działał w Komitecie Obywatelskim przy RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, przekształconym, w kwietniu 1989 roku w Rzeszowski Komitet Obywatelski „Solidarność”. Podczas wyborów w 1989 roku odpowiadał za dystrybucję i kolportaż prasy niezależnej w regionie rzeszowskim. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 131/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.