Napieralski Krzysztof

Zdjęcie

Zaprzysiężony członek SW. Jeden ze współorganizatorów łodzkiego oddziału SW zajmującego się głównie kolportażem prasy i wydawnictw podziemnych.

W latach 1988-1989 oddział wydawał pismo „Wolność”, a w 1988 r. ukazał się jeden numer „Unii”.