Natusiewicz Marek Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 1 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu.

W 1980 roku zaangażował się w strukturach NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, współtworzył Tajną Komisję Zakładową w WBPP, ściśle współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym i „Solidarnością Walczącą”. Kolportował wydawnictwa podziemne, a także współpracował z Niezależną Agencją Fotograficzną „Dementi”. W 1983 roku został skazany na karę półtora roku pozbawienia wolności. Do lipca 1984 roku przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu i w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W latach 1984 – 1989 należał do Duszpasterstw Akademickich: Maciejówka i przy parafii św. Wojciecha. W roku 2017 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 3/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.