Nejman Jerzy Jan

Zdjęcie

Urodził się w 1950 roku w m. Kamocka Wola

We wrześniu 1980 roku współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w łódzkim oddziale Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, gdzie przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu, a następnie Komisji Zakładowej. W latach 1982 – 1988 działał w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”. W 1985 roku podjął współpracę z łódzkim oddziałem „Solidarności Walczącej”. Był jej zaprzysiężonym członkiem. Do 1989 roku, w swoim mieszkaniu prowadził, wspólnie z żoną Kristiną, największy w Łodzi punkt kolportażowy MKK i SW. Za jego pośrednictwem, do zakładów pracy w Łodzi, Łasku, Zduńskiej Woli, Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim trafiały m.in. publikacje wydawnictw Krąg, NOWa, CDN oraz pisma podziemne takie jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „Gotowość »Solidarności«”, „Solidarność Walcząca”, „Jedność”, „Goniec Małopolski”, paryska „Kultura”, „Konfrontacje”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Wolność”. Mieszkanie Jerzego Jana i Kristiny Nejmanów było miejscem konspiracyjnych spotkań działaczy MKK i SW, pełniło również funkcję tzw. punktu kontaktowego struktur „Solidarności Walczącej” z oddziałów na całym obszarze kraju. W roku 2020 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 209/2020 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.