Niedlich Piotr (Toruń)

Zdjęcie

Urodził się 14 października 1967 roku w Toruniu.

W 2002 roku ukończył Technikum Ekonomiczne w Toruniu. W latach 1982 – 1990 pracował jako drukarz typograficzny i offsetowy w Zakładach Graficznych Toruń. W 1990 roku został zatrudniony w Soltor Sp. z.o.o. Od 1984 roku kolportował, a następnie organizował kolportaż podziemnej prasy, wydawnictw i ulotek. Rozprowadzał je w miejscu pracy i w środowiskach młodzieżowych. Był pracownikiem biblioteki niezależnych wydawnictw. Od 1985 roku działał w podziemnej TKZ „S”. W 1987 roku przyłączył się do Ruchu WiP (odesłał kartę powołania do wojska), organizował manifestacje, akcje ulotkowe, akcje malowania antyreżimowych haseł na murach. Był też współautorem petycji oraz uczestnikiem ogólnopolskich spotkań Ruchu. W 1988 roku współzakładał podziemne pisma „Impuls” i „Nawa”, został ich redaktorem naczelnym i redaktorem technicznym. Pisał też do nich artykuły. Wykonywał prace introligatorskie, organizował lokale dla wydawnictwa „Kwadrat”. Współpracował z podziemnym pismem „Inicjatywy – Przegląd Pomorski”, w którym prowadził rubrykę poświęconą WiP. Publikacje podpisywał własnym nazwiskiem, jego mieszkanie było oficjalnym lokalem kontaktowym toruńskiego WiP i „Nawy”. Działał również w strukturach toruńskiego oddziału „Solidarności Walczącej” W 1989 roku został przedstawicielem WiP w pierwszym toruńskim KO. Prowadził akcje ulotkowe i plakatowe związane z wyborami do Sejmu.