Niedźwiedź Wojciech Roman

Zdjęcie

Urodził się 18 lutego 1971 roku w Katowicach.

Na przełomie 1987 i 1988 roku nawiązał aktywną współpracę ze strukturami podziemia antykomunistycznego wstępując w szeregi Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”. Po uzyskaniu pełnoletniości został zaprzysiężony na członka „Solidarności Walczącej” i do czerwca 1989 roku uczestniczył we wszystkich formach jej działalności. Brał udział w akcjach malowania antykomunistycznych haseł na murach oraz w akcjach usuwania symboli partii komunistycznej. Zajmował się kolportażem prasy i wydawnictw bezdebitowych, współorganizował i brał udział w nielegalnych manifestacjach. Był wielokrotnie wykorzystywany jako kurier przewożący prasę podziemną. Współredagował i kolportował pismo Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej” pt. „Przebojem”. W 1990 roku zaangażował się w działalność Klubu Antykomunistycznego im. J. Mackiewicza, opartego na byłych członkach Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”. W roku 2019 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 33/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.