Nieszczerzewicz Marek

Zdjęcie

Urodził się 14 listopada 1968 roku w Warszawa.

Absolwent specjalnego kursu ratowników medycznych. W latach 1985 – 1986 należał do Grupy Specjalnej „Armenia” i działał pod ps. „Młody 2”. Brał udział w akcji antykolaboracyjnych, ulotkowych, transparentowych, akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach i mostach. Uczestniczył w manifestacjach i demonstracjach ulicznych. Przygotowywał i emitował audycje Radia „Solidarność”. W sierpniu 1988 roku pełnił funkcję kuriera do kopalni „Jastrzębie”. 8 marca 1989 roku brał udział w akcji uderzeniowej na kolumnę ZOMO na ul. Międzyparkowej w Warszawie. Na przełomie 1986 i 1987 roku wstąpił do warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, był jej zaprzysiężonym członkiem. Kolportował podziemne czasopisma „Głos Solidarności” i „Horyzont”. Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Solidarności Walczącej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.