Nisiewicz Wanda (Piła)

Zdjęcie

Urodziła się 10 czerwca 1959 roku w Poznaniu.

Krawcowa. 13 grudnia 1981 roku w mieszkaniu Wandy Nisiewicz miało miejsce spotkanie założycielskie Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polam – Piła. W kolejnych miesiącach dostarczała rodzinom osób prześladowanych i opozycjonistów z Piły pomoc rzeczową i finansową. Od kwietnia 1982 roku, po internowaniu męża, odwiedzała internowanych w ZK w Gębarzewie i w szpitalu w Gnieźnie. Po zwolnieniu męża z internowania, odwiedzała pozostałych internowanych działaczy NSZZ „S” w ZK w Kwidzyniu i w szpitalu w Prabutach. W sierpniu 1982 roku, w dniu pacyfikacji internowanych w więzieniu w Kwidzyniu wraz z E. Zydorek z innymi odwiedzającymi, protestowała przed bramą kwidzyńskiego więzienia przeciw pobiciu osób internowanych w tym ośrodku. W latach 1982 – 1985 zawoziła ulotki i wydawnictwa bezdebitowe do Poznania i przywoziła do Piły wydawnictwa z tzw. drugiego obiegu m.in. „Solidarności Walczącej”. W roku 1983 pomagała w organizacji pomocy prawnej dla aresztowanych opozycjonistów. W roku 1989 Wanda Nisiewicz została członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność jako delegatka z firmy budowlanej Poz – Bulding Poznań Oddział Piła.