Nowik Tomasz

Zdjęcie

Urodził się w 1954 roku w m. Wrocław

W latach 1982 – 1985, wraz z żoną Hanną, tworzył Agencję Fotograficzną Solidarności Walczącej. Głównym zadaniem agencji było mikrofilmowanie prasy podziemnej w celu przekazania dokumentacji za granicę państwa. W późniejszym czasie przez agencję wydawane były okolicznościowe fotografie. Tomasz Nowik wraz z żoną, organizował i wykonywał prace związane z funkcjonowaniem agencji fotograficznej, w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały, odczynniki chemiczne i inne. Brał udział w przygotowywaniu i wydawaniu zdjęć stemplowanych pieczątką ze znakiem Agencji Fotograficznej Solidarności Walczącej. W roku 2016 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 259/2016 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.