Ogorzelec Ludwika Grażyna

Zdjęcie

Urodziła się 5 stycznia 1953 roku w Chobieni.

W 1983 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, W latach 1972 – 1973 pełniła funkcję dyrektora oraz instruktorki zajęć artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chobieni. W latach 1973 – 1974 studiowała wychowanie plastyczne w Studium Nauczycielskim w Legnicy. W latach 1974 – 1977 była pracownikiem dekoratorni w WSS Społem w Legnicy. W latach 1977 była zatrudniona jako dekoratorka witryn sklepowych Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (Cepelia) we Wrocławiu. W latach 1977 – 1978 pracowała w dekoratorni w Operze Wrocławskiej. W latach 1978 – 1983 studiowała na PWSSP we Wrocławiu. W październiku 1980 wstąpiła do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Została także współzałożycielką NZS na PWSSP. W dniach 17–18 lutego 1981 roku brała udział w strajku studenckim na PWSSP ws. rejestracji NZS. Od listopada do 13 grudnia tego samego roku uczestniczyła w strajku solidarnościowym ze studentami radomskiej WSI w PWSSP. W listopadzie i grudniu brała udział w akcji malowania napisów we Wrocławiu, skierowanych przeciw państwowemu monopolowi informacji. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 roku do lutego 1982 roku, mimo zakazu władz, mieszkała w budynku PWSSP (w związku z wprowadzeniem stanu wojennego działalność uczelni zawieszono na 2 miesiące). Od lutego do czerwca 1982 roku drukowała podziemne czasopisma, w tym głównie „Z Dnia na Dzień”. Od kwietnia do października 1982 roku redagowała podziemne czasopismo „Pytania”. Od czerwca 1982 roku do roku 1990 była zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. Od lipca do października 1983 roku współpracowała z Niezależną Agencją Fotograficzną „Dementi” we Wrocławiu. W 1983 ukończyła studia z wyróżnieniem, jednak władze uczelni anulowały wyróżnienie, uzasadniając to jej postawą polityczną. Od października 1983 roku do czerwca 1985 roku działała w kontrwywiadzie SW (prowadziła niemal codzienny nasłuch częstotliwości wykorzystywanych przez SB, analizowała nagrane komunikaty, sporządzała raporty o działaniach SB dla członków podziemia). 11 grudnia 1982 roku i 31 sierpnia 1983 roku była zatrzymana. W czerwcu 1985 roku wyjechała do Francji. W latach 1985 – 1988 była niejawnym przedstawicielem SW we Francji (m.in. organizacja wsparcia finansowego, przekazywanie informacji, kontaktów). W latach 1985 – 1987 była studentką na L’Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Paryżu. W 2007 roku Ludwika Grażyna Ogorzelec została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.