Olesiewicz Ryszard

Zdjęcie

Urodził się 19 lutego 1946 roku w Knyszynie, zm. 22 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu.

W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W latach 1967 – 1968 pracował jako inspektor nadzoru w Wojskowym Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym we Wrocławiu (zrezygnował z pracy z powodu interwencji „ludowego” Wojska Polskiego w Czechosłowacji). W latach 1968 -1970 pełnił funkcję kierownika robót budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Układu Nerwowego w Lubiążu. W latach 1970 – 1974 był zatrudniony jako kierownik Wydziału Budowlanego w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wołowie. W latach 1974 – 1976 pracował jako kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu. W latach 1976 – 1981 kilkakrotnie pracował w RFN. Z Berlina Zachodniego przemycał do kraju czasopismo „Przegląd”. W 1979 roku przyłączył się do KPN. Był współpracownikiem Tadeusza Jandziszaka, działacza Stowarzyszenia Pax i KPN. Ryszard Olesiewicz w latach 1980 – 1981 był współpracownikiem NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, kolportował książki wydawnictw niezależnych otrzymywanych od współpracowników Wincentego Korsana. Od maja do grudnia 1981 roku był związany ze środowiskiem Związku Młodzieży Pracującej „Robotnik” we Wrocławiu. W lipcu 1981 roku, wraz z Jackiem Ściobłowskim i innymi współzakładał, redagował i był autorem (ps. Olgierd, Najman) niezależnego pisma „Młody Robotnik”. W 1981 należał do KOWzP we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się. Współpracował z RKS „Solidarność” Dolny Śląsk. Na początku 1982 roku, za pośrednictwem Wioletty Sawicz, przekazał zespołowi drukarzy Kornela Morawieckiego 3 powielacze. Od czerwca 1982 roku współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Od 1982 roku do 30 października 1987 roku zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Niepodległość. Kolportował książki wydawnictw podziemnych. Od stycznia do października 1982 roku działał w komitetach pomocy internowanym przy kościołach św. Doroty, św. Stanisława i św. Wacława oraz św. Elżbiety Węgierskiej. 5 października 1982 roku został aresztowany (z Aleksandrą Matkowską). Był przetrzymywany w areszcie KW MO we Wrocławiu. 1 listopada 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. 24 grudnia 1982 roku zwolniony. Od lutego 1983 roku do 30 października 1987 roku drukował (z Marianem Filarem) czasopisma takie jak: „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”, „Niepodległość” oraz ulotki. Od grudnia 1981 roku do stycznia 1985 roku szefował Kierownictwu Akcji Bieżącej Obszaru Zachodniego KPN we Wrocławiu. Od lutego 1985 roku należał do Polskiej Partii Niepodległościowej. W latach 1983 – 1988 był autorem (ps. Najman) w „Niepodległości”. Do 1989 roku kolportował podziemne czasopisma oraz książki we Wrocławiu. W latach 1983 – 1986 pełnił funkcję kuriera wydawnictw podziemnych do Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Świeradowa-Zdroju. W latach 1984 – 1987 pracował jako kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. W latach 1987 – 1991 przebywał na rencie. Od 12 lipca 1983 do 30 września 1986 roku był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR o kryptonimie „Wataha”.