Olszewski Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 4 lutego 1961 roku w Świeciu.

W latach 1980 – 1981, jako student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, działał w istniejącym na tej uczelni Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jego działalność w tym okresie koncentrowała się na druku i kolportażu Biuletynu NZS WSM pn. „Latarnia”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został relegowany z uczelni. W 1982 roku nawiązał kontakt z Bogdanem Borusewiczem i rozpoczął działalność w ramach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”. W 1984 roku zorganizował podziemną drukarnię, która później przekształciła się w niezależne wydawnictwo Oficyna „Kształt”. Poza wydawnictwami historycznymi w drukarni prowadzonej przez Krzysztofa Olszewskiego, powstawały egzemplarze różnych biuletynów opozycyjnych, m.in. „Portowca”, „Tygodnika Solidarność” czy „Tygodnika Mazowsze” oraz wydawnictwa dla gdańskiego oddziału „Solidarności Walczącej” i RKK.