Olszewski Waldemar

Zdjęcie

Urodził się w 1964 r. we Wrocławiu

Działalność podziemną rozpoczął w pierwszych miesiącach stanu wojennego będąc uczniem III klasy Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Zajmował się głównie odbiorem i transportem książek z tzw. drugiego obiegu i prasy podziemnej. Przywoził również znaczki z Warszawy. W jego domu odbywało się składanie wydrukowanych w podziemiu książek, a także miały miejsce spotkania kolporterów m.in. z Solidarności Walczącej. Produkował wspólnie z kolegą okazjonalne kalendarze i symbole patriotyczne metodą fotograficzną.