Osiak Wioleta (Jastrzębie Zdrój)

Zdjęcie

Urodziła się w 1960 r. w m. Pyskowice

W latach 1987 – 1988 była związana z redakcją KOS-a, SPIS-u oraz „Wolności”. Przepisywała artykuły z pism opozycyjnych, wykonywała matryce do druku w/w. W tym samym czasie, była również spikerką radia „Solidarność Walcząca” w Jastrzębiu Zdroju. W 1988 roku podczas strajków sierpniowych w Jastrzębiu Zdroju, kilkakrotnie przenosiła pieniądze do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jestrzębiu Zdroju, zwany również kościołem „Na Górce”. Stamtąd wynosiła ulotki i bibułę, kolportowane w mieście. W latach 1987 – 1988 była zaangażowana w kolportaż ulotek i czasopism podziemnych w tym m.in. „KOS”, „RIS”, „OŚĆ”, „SW”, „Bez Cenzury”, „SPIS”, „Wolność”. Swoje prywatne mieszkanie udostępniała wspomagającym strajki członkom PPS-u. Służyło ono także dla celów poligraficznych szerokiego spektrum prasy podziemnej. 7 kwietnia 1989 roku, wraz z Andrzejem Kamińskim, założyła i została wiceprezesem Towarzystwa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w 1989 roku wzięła udział w bojkocie czerwcowych kontraktowych wyborów.