Osiński Grzegorz

Zdjęcie

Urodził się w 1964 r.

Był współpracownikiem „Solidarności Walczącej” działającym głównie we Wrocławiu. Od 1982 roku należał do Polskiej Niezależnej
Organizacji Młodzieżowej. Zajmował się kolportażem, drukiem, był autorem projektów graficznych realizowanych technikami małej poligrafii. Uczestniczył w wielu antyreżimowych demonstracjach ulicznych. W 1983 roku był współorganizatorem i uczestnikiem szkolenia z zakresu sitodruku, prowadzonego przez działacza „Solidarności Walczącej” Bohdana Błażewicza. Od jesieni 1984 roku do jesieni 1986 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej ukończeniu wspierał działalność „Solidarności Walczącej” m.in. uczestnicząc w transporcie i przechowywaniu sprzętu poligraficznego.