Ossowski Łukasz

Zdjęcie

Urodził się 5 października 1954 roku w Gdyni.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historycznego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W latach siedemdziesiątych brał udział w patriotycznych mszach świętych i antyreżimowych manifestacjach w Warszawie. W 1974 gromadził i przesyłał materiały do „Kroniki życia Marszałka Piłsudskiego 1867 – 1935” autorstwa Wacława Jędrzejewicza (wyd. Londyn 1977). W latach 1976 – 1980 współpracował z KOR, a następnie z KSS KOR. Prowadził magazyn i kolportował pismo „Głos”. W 1980 roku rozpoczął współpracę z wydawnictwem „Krąg”. Organizował sieć kolportażu na UW i w GUS, prowadził magazyn wydawnictw niezależnych publikowanych i kolportowanych przez „Krąg”. Organizował także lokale do celów konspiracyjnych.
17 lutego 1982 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Od czerwca 1982 roku pracował jako bibliotekarz, a następnie jako kierownik biblioteki w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. W latach 1983 – 1989 był współpracownikiem „Kręgu”, składaczem, kolporterem – w tym także wydawnictw „Solidarności Walczącej”. W latach 1986 – 1989 należał do TKZ „S” w IBL PAN. Był również delegatem, na konspiracyjne spotkania RKW, Warszawskiego KO, WZD Regionu Mazowsze. W 2016 roku Łukasz Ossowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz odznaką honorowa “Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. W 2017 roku otrzymał Krzyż Solidarności Walczącej. W 2019 roku otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medal „Pro Patria”.