Ossowski Stanisław

Zdjęcie

Urodził się w 1948 r. w Nieczyszewie

W 1980 roku brał udział w stajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W styczniu 1985 roku wstąpił do trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Był członkiem Grupy „Solidarności Walczącej” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i kolporterem podziemnych wydawnictw, w tym m.in. takich tytułów jak: „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej” oraz kart okolicznościowych, kalendarzy i książek. Współorganizował i uczestniczył w akcjach malowania antyreżimowych napisów na suwnicach w Stoczni. Współorganiozwał kontrmanifestacje pierwszomajowe, demonstracje i niezależne obchody rocznic patriotycznych. Był kilkakrotnie prewencyjnie zatrzymywany. Uczestniczył w akcjach wymierzonych w aktyw PZPR w Stoczni, tj. w rozpędzaniu zebrań aktywu partyjnego stoczni przez wrzucanie świec dymnych i blokowanie drzwi. Działał w nieleganych strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. 20 września 1988 roku ww. Komitet podjął uchwałę o ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Wniosek został odrzucony.