Ostrowska - Zakrzewska Mariola

Zdjęcie

Urodziła się 21 października 1959 roku w Bardzie Śląskim.

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Katedry Kryminologii Wydział Prawa i Administracji UJ. W latach 1982 – 1986 należała do Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”. W 1985 roku rozpoczęła ścisłą współpracę z oddziałem krakowskim „Solidarności Walczącej”. Był stałym kurierem pomiędzy Krakowem, Wrocławiem i Trójmiastem. W ramach działalności kurierskiej przewoziła prasę niezależną, gotowe do druku blachy offsetowe oraz korespondencję organizacyjną. Kolportowała prasę podziemną w środowiskach akademickich.