Owczarek Krzysztof Robert

Zdjęcie

Urodził się w 1964 roku w m. Kraków

W latach 1982 – 1984 należał do młodzieżowej grupy opozycyjnej. Od 1985 roku był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie – Nowej Hucie. W roku 1986 związał się z „Solidarnością Walczącą”. Uczestniczył w antyreżimowych manifestacjach, akcjach ulotkowych i plakatowych oraz w akcjach malowania antykomunistycznych haseł na murach. Kolportował wydawnictwa podziemne. W roku 2020 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 125/2020 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.