Paluch Małgorzata Renata

Zdjęcie

Urodziła się 26 maja 1957 roku w Krakowie.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, będąc studentką, działała w Studenckim Komitecie Solidarności. Zajmowała się m. in. rozpowszechnianiem literatury podziemnej, zbieraniem podpisów pod petycjami Zarządu SKS, uczestniczyła w tzw. „nielegalnych zgromadzeniach o charakterze antysocjalistycznym”. Była inwigilowana za głoszenie tzw. „wrogiej propagandy”. W stanie wojennym stworzyła tzw. skrzynkę kontaktową i magazynową w miejscu zamieszkania tj. przy ul Grodzkiej 60 / 6 A w Krakowie. Początkowo służyła ona działaczom NZS UJ i przedstawicielom lokalnej „Solidarności”, natomiast w latach 1983 – 1989  pozostawała do dyspozycji krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”,   Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Małgorzata Renata Paluch kolportowała także prasę podziemną tych organizacji w tym tytuły takie jak: „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Walcząca”, „Kurierek B”, „Solidarność Rolników”. Ściśle współpracowała z Piotrem Hlebowiczem, szefem krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej” od 1986 roku. Małgorzata Renata Paluch otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Odznakę Honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej.