Pankanin Stanisław

Zdjęcie

Urodził się w 1936 r. w m. Więcbork

Był zaangażowany w działalność patriotyczną jeszcze przed 1980 rokiem. Pisał artykuły do niezależnego czasopisma „Biuletyn Dolnośląski” pod pseudonimem ks. Knap. Jako ksiądz redemptorysta prowadził prace z młodzieżą akademicką w parafii przy ul.Wittiga we Wrocławiu. Gdy proboszcz ww. parafii zabiegał o pozwolenia na rozbudowę kościoła, władze komunistyczne odpowiedziały: „Pozbądźcie się ks. Pankanina, a otrzymacie pozwolenie.” Stanisław Pankanin w latach osiemdziesiątych współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Pomagał przy odbiorze materiałów poligraficznych z Zachodu, przy kolportażu, przekazywaniu kontaktów oraz mieszkań dla celów konspiracyjnych. W 1992 otrzymał papieską dyskinezę od posługi kapłańskiej.